• 1 Systemy Informatyczne
  • 2 Systemy GIS
  • 3 Aplikacje Oracle
  • 4 Automatyka

systemy informatyczne

Naszą specjalizacją są systemy informatyczne służące do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, utrzymania ruchu oraz do kontroli procesów produkcyjnych i logistycznych z wykorzystaniem urządzeń przepływowych oraz urządzeń do ważenia. Naszą domeną jest integracja tych systemów z istniejącym, w przedsiębiorstwie systemem ERP oraz Bussines Inteligence.

systemy GIS

Dostarczamy i wdrażamy dedykowane systemy GIS ( Geographic Information Systems) służące do przekrojowych analiz i poszukiwania informacji ukrytych w zbiorze danych na mapie, wspomaganiu tworzenia i przechowywania map. Naszą specjalizacją są systemy wspomagające zarządzanie służące do wizualizacji zdarzeń, ruchu oraz parametrów na mapie.


aplikacje biznesowe Oracle

Uważnie śledząc potrzeby klientów, dbając o zapewnienie, jakości i wydajności oraz spełnienie wymagań regulacyjnych, jakim są poddawani, nasza firma dostarcza i wdraża wielowarstwowe aplikacje biznesowe idealnie dopasowane do potrzeb każdego klienta. Podczas projektowania oraz tworzenia aplikacji mamy na uwadze, aby były one dostosowane do architektury zorientowanej na usługi (SOA). Oprogramowanie biznesowe budujemy z wykorzystaniem technologii bazujących na technologii Oracle.automatyka

Projektujemy i realizujemy systemy automatyki przemysłowej oparte na sterownikach programowalnych PLC, aplikacjach SCADA zapewniających wizualizację i sterowanie procesami. Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji systemów ważenia z wykorzystaniem urządzeń wagowych i przepływowych, utrzymywania receptury, systemów do jedno lub wielostanowiskowych kontroli towarów paczkowanych, rozproszonych systemów automatyki i zbierania danych opartych na sterownikach i oprogramowaniu Wonderware InTouch , Siemens.

MISJA FIRMY

Advertor dąży do osiągnięcia pozycji lidera w dostarczaniu rozwiązań informatycznych łączących technologię informatyczną i automatykę przemysłową. Zapewniamy integrację systemów informacji i procesów zarządczych w organizacji. Jako firma dostarczamy specjalistyczne rozwiązania skierowane na indywidualne potrzeby użytkowników, ale jednocześnie naszym celem jest również wdrażanie stosunkowo prostych oraz przyjaznych dla użytkownika rozwiązań z zachowaniem wymaganej funkcjonalności.

Wysokie standardy

Naszymi priorytetami są satysfakcja i uznanie Klienta. Swoje usługi świadczymy w sposób profesjonalny, rzetelny i odpowiedzialny, zgodnie z najwyższymi standardami prowadzenia projektów. Zespół naszych specjalistów regularnie podnosi swoje kwalifikacje, by sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku, by zapewniać jak najwyższy sposób świadczenia usług.


Indywidualne podejście do każdego klienta

Implementowane przez nas rozwiązania zawsze poprzedzamy obiektywnym i fachowym wywiadem na temat zadanych problemów i potrzeb. Poprzedzone są zawsze dokładną ich analizą. Stosowane przez nas rozwiązania staramy się by były zoptymalizowane, bezpieczne oraz uzasadnione finansowo.