dane firmy


Wyświetl większą mapę
ADVERTOR Sp. z o.o.
ul. Tarnogrodzka 11
23-400 Biłgoraj
Polska Poland
NIP 583-277-40-80 VAT
Numer KRS 0000095283
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

kontakt